Lyt til koret!

Sommerkoncert, 2019


Schuberts messe i G-dur, 2018
Julekoncert, 2019

Faurés Requiem, 2016
Dvoraks messe i D-dur, 2013