Nyheder

28 indlæg
Her kan du læse nyheder om Ringstedkoret.

Ringstedkorets koncerter 2024

Ringstedkoret giver sommerkoncert søndag 16. juni klokken 14 i Klostermarkskirken og koncert med opførelse af Missa Brevis og numre af Queen – heriblandt Bohemian Rhapsody arr. af Max Sydendal for kor, flygel og strygerensemble, i Sct. Bendts Kirke søndag 17. november klokken 15.00.

Ordinær generalforsamling

Ringsted, d. 23. jan. 2024 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Ringstedkorets generalforsamling
i Dagmarskolens Samlingssal, Vestervej 11, Ringsted

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 20:15 (efter øveaften).

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Kordirigentens beretning.
 4. Kassereren forelægger det af revisor og bestyrelsen underskrevne regnskab og budget for år 2024 til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
 7. Valg af formand til 1-årig periode iht. vedtægtsændring. Karen B. Nielsen genopstiller ikke.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode (lige år)

På valg er:
Lillian Larsen

Inge Marie Jacobsen

Birgitte Rømer

Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem til 1-årig periode (ulige år)

 • Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisor for 1 år.
 • Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

På bestyrelsens vegne


Karen B. Nielsen
formand

Juleafslutning

Så nærmer vi os slutningen af 2023, og Ringstedkoret kan se tilbage på et meget vellykket år. Koret gennemførte to velbesøgte koncerter i årets løb, sommerkoncerten i Klostermarkskirken, og den stort anlagte 80-års fødselsdagskoncert i Sct. Bendts Kirke.

Året rundedes af med en lille festlighed for kormedlemmer i øvelokalet på Dagmarskolen, hvor der vankede julegodter, øl og vand, portvin, julemelodier og hyggeligt samvær.

Ringstedkoret ser nu frem mod 2024, hvor koret igen byder på overraskende koncerter, liflig musik og balsam for sjælen.

Fra 16. januar øver koret igen hver tirsdag kl. 19-21.30 i Samlingssalen på Dagmarskolen.
Kontakt korets formand Karen B. Nielsen (mail: formand@ringstedkoret.dk, tlf. 28 91 51 51) hvis du har lyst til at synge med.

Fra barok til rock II

Koncerten i Sct. Bendts Kirke d. 12. november, der markerede 80-året for Ringstedkorets stiftelse, var lige så fantastisk en oplevelse for koret, som sidste år, med urpremieren af ’Barok til Rock’.

Koncertens klassiske indledning, Vivaldis ’Gloria’, klang rigtig godt i det store kirkerum. Max fik igen det gode samspil mellem alle grupper til at fungere. Det var en fornøjelse for koret at fylde kirkerummet med barokmusikken sammen med Louise Hyrups strygerensemble, og Merete L. K. Hansen ved orgel og cembalo. Og sidst, men ikke mindst, var de to solisters indsatser, sopranen Lea Quortrup og mezzosopranen Sidsel Aja Eriksen en fryd for øret.

Anden afdeling af koncerten blev indledt med C. Francks smukke ’Panis Angelicus’, med kormedlem Iben Bidstrup som solist. Ibens smukke og intense fortolkning gik lige ind i alles hjerter. Koret sluttede af med et par Queen-numre, ’Who Wants To Live Forever’ og ’Love of my Life’, der blev ledsaget af strygerensemblet. Max havde igen i år komponeret indsatserne til strygerne, som gav Queen-numrene et helt nyt udtryk for publikum. 

Kæmpe tak til Max for den store indsats igen i år. Det var en stor oplevelse at gennemføre koncerten og se, at det begejstrede publikum.  

Korweekend 2023

Korets årlige weekend løb af stablen 16.-17. september i kolonien Stenkilde, Bogø. Der blev arbejdet hårdt med Vivaldis ‘Gloria’, som er hovednummer i den kommende fødselsdagskoncert i Sct. Bendts Kirke 12. november.
Men der var også tid til skæg og ballade undervejs. Her slapper vi af med frokost i det grønne.

Godt bænket til frokost

Sæsonstart efterår 2023

Så er koret i gang igen!

Vi har fornøjelsen af et nyt lokale, Dagmarskolens Samlingssal, som vi tog i brug tirsdag d. 15. august. Der er højt til loftet, god akustik og god plads.

Nu gælder det forberedelsen af vores 80-års-koncert søndag d. 12. november, som alle kormedlemmer ser frem til. På sæsonens første øveaften fik vi udleveret noder til Vivaldis ‘Gloria’ og kom, som det ses på billedet, godt i gang med 1. sats.

Ringstedkorets koncert i Klostermarkskirken søndag d. 18. juni 2023

På den varmeste dag i år afholdt Ringstedkoret sin anden sommerkoncert med Max Sydendal ved roret.

Koncerten indledtes med fællessang, Otto Mortensens hyldest til sommeren ’Du Danske sommer, jeg elsker dig’. Alle sang med af hjertens lyst.

Herefter sang koret to mariasange, ’Ave Maria’ af Archadelt, og ’Dixit Maria’ af Leo Hassler. ’Dixit Maria’ er udfordrende at synge, fordi korets fire stemmer på skift overtager det smukke tema ’Maria sagde til englen, lad mig være din tjenerinde’ (frit oversat fra latin).  Koret hentede nummeret hjem med bravour, takket være Max Sydendals rutinerede og tydelige direktion.

Første del af koncerten sluttede med lyriske natursange af Mendelssohn og Brahms samt Svend S. Schulz’ skønne midsommervise, der dufter af sol og sommer.

Anden del af koncerten startede med ’Fædrelandssang’, en korsang med tekst af digteren Carsten Hauch, sat i musik af Max Sydendal. Den rolige, meditative melodi formidlede perfekt Carsten Hauchs stilfærdige naturdigt ’Morgendug, der sagte bæver, i den lune vind’.

Derefter sang koret to svenske sange ’Uti vår hage’ af Hugo Alfvén og Wilhelm Peterson-Bergers ’Stämning’ med tekst af J.P. Jacobsen. Ringstedkoret er helt på hjemmebane med svenske sange, og Max Sydendal fik koret til at fortolke disse sange bedre end nogensinde før.

Koncerten afsluttedes med to velkendte evergreens, Burt Bacharachs ’Regndråber drypper i mit hår’ og ’I Can’t Give You Anything But Love’ arrangeret for kor af Max Sydendal. Her foldede korets sangglæde sig for alvor ud, man fik revet publikum med sig i de swingende, jazzede rytmer.

Som ekstranumre overraskede Max Sydendal med to sange, begge i hans egne korarrangementer.
Kai Normann Andersens udødelige ’Musens sang’, flot fortolket af en solist fra korets egne rækker, Iben Krog Bidstrup.  Og ’Oh, Donna Clara’ af Jerzy Petersburski – en æggende spansk tango om den smukke, fristende donna Clara, med tekst af Max Sydendal. Ringstedkorets klangfulde tenorer sang med indlevelse ’Oh Donna Clara jeg så dig danse i nat, og dine bare ben har sat mig mat’. Endnu en skøn sommerkoncert med Ringstedkoret og Max Sydendal afsluttedes med stående ovationer.

Sommerkoncerten 18. juni nærmer sig med hastige skridt

Koret er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til sommerkoncerten. Alle numre er næsten på plads, Max pudser og polerer på numrene, så de bliver den rene vellyd i Klostermarkskirkens fantastiske akustik.

Vellykket koncert i Sct. Bendts Kirke lørdag d. 12. november!

Publikum var mødt talrigt op til Ringstedkorets koncert i Sct. Bendts Kirke, og koret indfriede alle forventninger.

Max Sydendal, Ringstedkorets nye dirigent, leverede en formidabel indsats, da han ledede solister, kor, strygeensemble og organist / akkompagnatør igennem den store musikalske rejse ‘fra barok til rock’. Med sit store kendskab til kirkens akustik sørgede Max for, at alle toner sad hvor de skulle, og kirkens fantastiske efterklang blev udnyttet til fulde.

Vivaldis mægtige Magnificat klang flot ud i kirkerummet, og de stilfærdige værker af Faure og Franck skabte netop den meditative ro, som er meningen med dem. Afslutningsvis gav koret Freddie Mercurys gribende Love of my Life i fire stemmer, akkompagneret af strygere og klaver i et helt nyt arrangement skabt af Max Sydendal. Og så – som en overraskelse – gjaldede Fangekoret fra Verdis opera Nabucco ud i kirkerummet. Publikum kvitterede med stående ovationer. Efter koncerten var der forfriskninger til alle, hvor der blev snakket livligt om den store oplevelse, som koncerten var.


plakat_magnificat